Vissza a linkek oldaláraKi kicsoda az Ókori Egyiptomban?
A-tól D-ig

csík

Aanen .
XVIII. dinasztia Amon második prófétája, Teje királyné bátyja, így III. Amenhotep sógora. Érdekes módon erről a rokoni kapcsolatról nem tesz említést a sírfelirataiban.
Sírja, a TT120 két folyosóval kapcsolódik Szenenmut thébai sírjához (TT71) - még nem ismert, hogy ki és miért építette ezeket, de annyit tudunk, hogy ókori eredetűek.

 

Vissza

Ahbetneferu (Ahbetnoferu, Neferubiti, Neferubity)
ld. Noferubiti

Vissza

Ahhotep .
XVIII. dinasztia Szenenmut nővére volt, egyebet nem tudunk róla.

 

Vissza

Ai (Ay, Aye, Eje)
ld. Ay

Vissza

Amenemhat .
XVIII. dinasztia Szenenmut egyik testvére, nem tudunk róla többet.

 

Vissza

Amenemheb .
XVIII. dinasztia III. Thotmesz egyik tisztje, aki önéletrajzi leírásában élénken mutatta be az ókor Napóleonának hadjáratait, színes részletekkel emelve ki saját hősiességét. Külön beszámol Kádes nevezetes ostromáról is, ahol nagy kitüntetéseket érdemelt ki.

 

Vissza

Amenemipet (Amenemope)
ld. Amenemope

Vissza

Amenemope (Amenemipet)
Datálása bizonytalan
(valamivel az Újbirodalom lezárulása után)
Ezoterikus bölcsességeiről, erkölcsi prédikációiról nevezetes gondolkodó. Az általa írt intelem-gyűjteményben fennmaradt gondolatai a Bibliában is tovább éltek, a Példabeszédek könyvének szerzője is Amenemopétől merített.

 

Vissza

Amenhotep .
XVIII. dinasztia "Főszolga" (Tyldesley szerint) Hatsepszut idején, sírja a TT73.

 

Vissza

Amenhotep, Hapu fia  
XVIII. dinasztia III. Amenhotep fő tanácsadója és kegyence, a király építkezéseinek vezetője. A kor egyik polihisztor géniusza, művei Imhotephez és Szenenmuthoz teszik hasonlóvá. Igen magas kort ért meg, de a neki tulajdonított 110 év valószínűleg mitizálás. Fáraókhoz méltó halotti templomot építtethetett III. Amenhotep halotti temploma közelében. Híres ülő szobra a jelek szerint uzurpált.

 

Vissza

Amenhotep Hui  
XVIII. dinasztia Magas rangú tisztviselő Tutankhamon alatt, többek között a "király kusi fia" és koronaherceg (repat hatia). Egyik fia Paszer, aki szintén viselte az utóbbi címet.

 

Vissza

Ameni (Amenemhat, I.)
XI-XII. dinasztia Vezír és Felső-Egyiptom kormányzója III. Mentuhotep uralkodása alatt. Később ismeretlen módon magához ragadta a hatalmat, és I. Amenemhat néven fáraó lett, megalapítva a XII. dinasztiát.

 

Vissza

Ameni .
XII. dinasztia A Gazella-kerület nomarkhosza, aki I. Szeszósztrisz megbízásából több expedíciót is vezetett. Önéletrajzi felirata szerint meglehetősen nagy szabadsággal intézte nomosza ügyeit, szinte önálló királyságként kezelte azt.

 

Vissza

Ameni .
XII. dinasztia I. Szeszósztrisz "legidősebb test szerinti fia" Ameni önéletrajzi feliratán, akivel a nomarkhosz délre hajózott, hogy Núbiából aranyat szállítsanak az uralkodónak. Feltehetőleg ő a későbbi II. Amenemhat fáraó.

 

Vissza

Amenirdisz, I.  
XXV. dinasztia Amon Isteni Hitvese, vagyis Amon főpapnője, az etióp Pianhi lánya, Sabaka nővére. Sabaka örökbe fogadtatta I. Sepenupettel, így jutott a nagy befolyással járó, főpapi rangnak megfelelő pozícióba.

 

Vissza

Amenmessze Amenmosze
ld. Amenmosze

Vissza

Amenmosze (Amenmessze)
XVIII. dinasztia I. Thotmesz és Mutnofret fiatalon elhunyt második fia. A "Nagy Sereg Parancsnoka" címet viselte, amit a koronahercegeknek szoktak adományozni, de mivel gyakran egészen fiatal kortól viselték, ez nem ad támpontot a halála időpontjára. Lehet, hogy túlélte testvérét, Uadzsmoszét, és az biztos, hogy nem érte meg apja halálát.

 

Vissza

Amennakht (Amonnakht, Amonnakhte)
XX. dinasztia Írnok III. Ramszesz idején Szet Maatban, a sírépítők nyugat-thébai falujában. Fontos szerepe volt a munkások sztrájkjának eloszlatásában.

 

Vissza

Amennakht (Amonnakht, Amonnakhte)
XX. dinasztia Munkás Szet Maatban III. Ramszesz uralma idején.

 

Vissza

Amonhau (Amenhaw)
XX. dinasztia A nekropolisz írnoka Thébában, amikor III. Ramszesz uralma 29. évében kitört a szet maati sírépítő munkások sztrájkja.

 

Vissza

Amon-her-khepeshef (Amon-her-wenemef)
XIX. dinasztia II. Ramszesz Nofertaritól született elsőszülött fia. Nevének jelentése: Amon az ő erős karjával (van). Ő volt a kinevezett trónörökös, de trónra soha nem léphetett. Ramszesz 20. uralkodási éve körül halt meg.

 

Vissza

Amon-her-khepeshef  
XX. dinasztia III. Ramszesz fia. Nevének jelentése: Amon az ő erős karjával (van). Valószínűleg nem érte meg apja halálát. Sírja a Királynék Völgyében található, reliefjein a fáraó vezeti az istenekhez, és ő mutatja be a gyermektincset viselő, Maat tollát tartó herceget.

 

Vissza

Amon-her-wenemef (Amon-her-khepeshef)
ld. Amon-her-khepeshef

Vissza

Amonnakht (Amennakht, Amonnakhte)

ld. Amennakht 1, 2

Vissza

Amon-Sat  
XVIII. dinasztia Paheri leánya, Jahmesz kapitány dédunokája. Paheri sírjának lakomajelenetéből ismerjük, ahol éppen visszautasítja a feléje nyújtott korsót, mire a szolgálóleány így bíztatja: "A ka-dra, idd részegre magad, ünnepelj!" (A részegség bizonyos ünnepeken a megváltozott és isteninek tartott tudatállapot miatt kívánatos dolog volt.)

 

Vissza

Anhmahor (Ankhmahor, Ankhmachor)
VI. dinasztia Vezír, "A Király Utáni Első Ember", a Nagy Ház felügyelője, talán orvos is, I. Pepi idején. Nagy méretű masztabája (az un. Orvos-sír) Szakkarában, a Teti-piramis északi falánál helyezkedik el (nevét műtét-ábrázolásokról kapta).

 

Vissza

Ankhtifi  
X. dinasztia Hierakónpolisz kormányzója. Az Első Átmeneti Kor végén felső-egyiptomi hatalmi harc egyik domináns alakja.

 

Vissza

Ani  
XIX. dinasztia Írnok. Az ő sírjából került elő a Halottak Könyvének legszebb eddig ismert példánya.

 

Vissza

Ankhmahor (Anhmahor, Ankhmachor)

ld. Anhmahor

Vissza

Antef (Intef, Iniotef)
X. dinasztia
(XI. dinasztia)
Théba helytartója, a XI. dinasztia tulajdonképpeni megalapítója. Ő még nem lett fáraó.

 

Vissza

Arsa-Hebszed  
XIX. dinasztia Az abu szimbeli sziklatemplomok építésvezetője. Egy közeli sziklába vájt felirataiban számol be az építés körülményeiről.

 

Vissza

Atet  
III. dinasztia Nofermaat herceg felesége, Sznofru menye. Férjével közös meidumi masztabájukban a számára kialakított részen találták a híres "Meidumi ludak" festményt.

 

Vissza

Ay (Ai, Aye, Eje)
XVIII. dinasztia Echnaton lovassági parancsnoka és sógora, később feltehetőleg Tutankhamon gyámja, Anheszenamon után fáraó lett.

 

Vissza

Bay (Irszu, Ramesszu-ha-em-netjeru)
XIX-XX. dinasztia Idegen, feltehetőleg szír származású tanácsadó Ramszesz-Sziptah uralkodása alatt. Nagy intrikusként és rendkívül törtető alakként ismert. Magát az uralkodóval egyenrangúnak tartotta, sírját a Királyok Völgyében helyezte el. Az utókor megítélése szerint "korának rossz szelleme".

 

Vissza

Bent-anat  
XIX. dinasztia II. Ramszesz és Iszetnofret királyné első leánygyermeke, majd később II. Ramszesz feleségeként a 4. királyné. Nevének jelentése: Anat lánya
[Anat egy ázsiai(!) istennő].

 

Vissza

Dzsed-Amon-iuf-ankh  
XXIII. dinasztia Mendész (Per Banebdzsedet) maswasa származású uralkodója Pianhi hadjárata idején. Memphisz eleste után behódolt az etióp uralkodónak.

Vissza

Dzsedefhór (Hórdzsedef)
IV. dinasztia Kheopsz fia, irodalmi munkásságát a későbbi korokban nagyra tartották. A Westcar-papirusz egyik szereplője. Egy jóval későbbi királylistán még fáraóként is megemlítik, de ez nyilvánvaló tévedés.

 

Vissza

Dzsedi  
IV. dinasztia Varázsló Kheopsz idején, feltehetőleg kitalált személy, a Westcar-papirusz egyik főszereplője.

 

Vissza

Dzsehutimesz (ld. még: Thotmesz)
gyakori férfinév

Vissza

Dzsehutimesz, a szobrász  
ld. majd:
Thotmesz, a szobrász

Vissza

Dzsehutimesz  
XVIII. dinasztia Koronaherceg (repat-hatia) III. Amenhotep uralkodása idején, akinek fiai, Meriptah és Ptahmesz is hasonló rangba emelkedtek. Feltehetőleg meghalt III. Amenhotep halála előtt, így kerülhetett Echnaton (akkor még IV. Amenhotep) apja örökébe.

 

Vissza

Dzsehutimesz  
XIX. dinasztia Amon magtárainak felügyelője II. Ramszesz idején. Sírja Thébában található (TT32), feltárásán egy magyar csoport dolgozik 1983 óta, Kákosy László professzor vezetésével.

 

Vissza

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére