Vissza a linkek oldaláraKi kicsoda az Ókori Egyiptomban?
E-től I-ig

csík

Eje (Ai, Ay, Aye)

ld. Ay

Vissza

Giluhepa .
XVIII. dinasztia Mitanni hercegnő, Suttarnának, Mitanni királyának lánya, III. Amenhotep mellékfelesége (az egyiptomi-mitanni barátság egyik záloga) a fáraó uralkodásának 10. évétől.

Vissza

Haemwaszet (Haemuaszet, Khaemwaszet, Khaemuaszet, Haemwese, stb.)
XVIII. dinasztia Koronaherceg (repat hatia) III. Amenhotep(?) uralkodása alatt, "az északi országok elöljárója".
(Nem azonos a az Amherst Papiruszon olvasható, sírrablások ügyében vizsgálatot folytató Haemwaszet vezírrel!)

Vissza

Haemwaszet (Haemuaszet, Khaemwaszet, Khaemuaszet, Haemwese, stb.)
XIX. dinasztia II. Ramszesz 4. fia, Iszetnofrettől. Egy ideig a birodalom régense, tudós, a memphiszi Ptah-templom főpapja, akit a Későkortól nagy varázslónak tartottak. Számos óbirodalmi emlék viseli helyreállító keze nyomát. Az ő sírját találta meg Mariette a Szerapeumban.
(Nem azonos a az Amherst Papiruszon olvasható, sírrablások ügyében vizsgálatot folytató Haemwaszet vezírrel!)

Vissza

Haemwaszet (Haemuaszet, Khaemwaszet, Khaemuaszet, Haemwese, stb.)
XX. dinasztia III. Ramszesz egyik fia, sírja a Királynők Völgyében (QV-44) található. Ismeretterjesztő könyvekben előszeretettel összetévesztik II. Ramszesz ugyanilyen nevű fiával.
(Nem azonos a az Amherst Papiruszon olvasható, sírrablások ügyében vizsgálatot folytató Haemwaszet vezírrel sem!)

Vissza

Haemwaszet (Haemuaszet, Khaemwaszet, Khaemuaszet, Haemwese, stb.)
XX. dinasztia Vezír IX. Ramszesz idején, aki az Amherst Papirusz és a Mayers-papiruszok tanúsága szerint vizsgálatot vezetett a Királyok Völgyéből és környékéről jelentett sírrablások ügyében. (ld. még Paweraa és Paszer - Théba polgármesterei, Neszamon királyi írnok.)

Vissza

Haemwaszet (Haemuaszet, Khaemwaszet, Khaemuaszet, Haemwese, stb.)
XXII. dinasztia Pap, II. Oszorkon unokája, aki egy feljegyzés szerint nagy kiterjedésű, templomi földeket kapott a fáraótól, saját használatára (azaz nem örökíthette tovább).

Vissza

Hapuszeneb .
XVIII. dinasztia Amon főpapjaként az egész egyiptomi papság vezetője Hatsepszut uralkodásának vége felé. Tehetséges államférfi és politikus, Hatsepszut kitartó híve volt a királynő haláláig. III. Thotmesz hatalomátvétele után már nem hallunk róla, valószínűleg kivégezték, vagy száműzték.

Vissza

Haremhab (Horemheb)
ld. Horemheb

Vissza

Harsziésze, I. .
XXII. dinasztia Thébai főpap II. Oszorkon idején. A fáraók és a thébai papság viszályának leghevesebb időszakában igyekezett megragadni az alkalmat, hogy címeit örökletessé tegye, és a fáraói parancs ellenére fiát ültesse maga után a főpapi székbe. II. Oszorkon azonban megakadályozta ezt és saját fiát, Nemaretet iktatta be a tisztségbe. Harsziésze még a fáraói címet is felvette.

Vissza

Harsziésze, II. .
XXII-XXIII. dinasztia Thébai főpap III. Sesonq (XXII. din.) ill. Pedubasztisz (XXIII. din.) uralkodása alatt. Főpapsága alatt a thébai klérus Pedubasztiszt ismerte el fáraónak

Vissza

Hatnofret .
XVIII. dinasztia Egyszerű armanti (feltehetőleg kézműves-) családból származik Szitdzsehuti leánya, aki az Újbirodalom egyik legvitatottabb és legizgalmasabb személyiségének adott életet, így maradhatott ránk a neve. Ő ugyanis nem más, mint Szenenmut anyja. Halálakor fia már elég befolyásos volt ahhoz, hogy szüleinek pompás sírt építtethessen, és ekkor a korábban elhunyt apját, Ramószét is ebbe a sírba helyezték át.

Vissza

Hay (Hai vezír)
XIX. dinasztia Vezír II. Ramszesz idején - azon kevés újbirodalmi vezírek egyike, akiknek mindkét országrészre kiterjedt a hatalma. (Az Újbirodalom idején általában a vezíri hatalom megoszlott, és más irányította Alsó-, és más Felső-Egyiptomot.)

Vissza

Hay (Hai, a munkás)
XX. dinasztia Becsületességéről híres munkás Szet Maatban III. Ramszesz uralma idején, a jobb oldali csoport munkavezetője, akit P. bevádolt, hogy "a király ellen szólt". (Ld. Igaztalan az Igazság Helyén című témánkat.) A munkások egyik szószólója volt a sírépítők sztrájkjában, a 29. uralkodási évben.

Vissza

Hekanahte (Hekanakht)
XII. dinasztia Ipi vezír halotti papja. Fiának írt levelei, az ún. Hekanahte-levelek a XII. dinasztia viszonyainak életszerű leírását hagyták ránk.

Vissza

Hemiunu .
IV. dinasztia Hercegi rangot viselő nemes, vezír, "a király összes építkezéseinek felügyelője", "az alsó-egyiptomi király pecsétőre" (számos további, többek között papi címei mellett) Kheopsz idején. Egy további címe szerint "a király test szerinti fia", de nem dönthető el kétséget kizáróan, hogy kettejüket milyen rokoni kapcsolat fűzte össze, csak az bizonyos, hogy Kheopsz legközelebbi rokonainak egyike. Lehet, hogy Sznofru fiaként Kheopsz testvére volt, bizonyos jelek szerint nem kizárható, hogy azonos volt Sznofru Nofermaat nevű fiával. Építész, feltételezhetőleg ő a Nagy Piramis építője. Gízai masztabájának érdekessége, hogy a kor szokásától tematikájában eltérő, és gazdagabb a dekorációja. Erre legközelebb Szenenmutnál lesz példa.

Vissza

Hemetniszueterneheh .
XVIII. dinasztia Mutnodzsmetnek, Nefertiti húgának törpe szolgálóleánya. Rendszeresen ábrázolták együtt úrnőjével, egy másik törpe szolgáló, Mutefpré társaságában. Nevének jelentése: 'A király felesége örökkön él' - valószínűleg ezt nem születésétől viselte, hanem új nevet kapott, amikor a királyi család szolgálatába állt.

Vissza

Henuttaui (Henuttawy)
XVIII. dinasztia Menna írnok felesége.

Vissza

Henuttaui (Henuttawy)
XX-XXI. dinasztia A mendészi Nesszubanebdzsed (Szmendesz) fáraó leánya, I. Pinodzsem thébai Amon-főpap felesége. Ez a házasság valószínűleg fontos szerepet kapott abban, hogy a két hatalom békésen megfért egymás mellett, elismerve egymást. A példa, amit a Két Ország elé állítottak, végigkísérte a Harmadik átmeneti kort, amikor is a hasonló politikai házasságok meghatározó szerepet játszottak a szétdarabolódott birodalom romjain uralkodó kiskirályok és fejedelmek viszonyában.

Vissza

Herihór .
XX-XXI. dinasztia Amon főpapja Thébában, tevékenységének eredményeként a klérus hatalma rendkívüli mértékben megnövekedett, majd a birodalom szakadásához vezetett. Bár nem lett fáraó, nevét kartusba írta (ld. Bolesław Prus: A Fáraó című könyvéről szóló írásunkat a részletes Könyvajánlóban). Hatalmát kiterjesztette egész Felső-Egyiptomra, míg Alsó-Egyiptomot a mendészi Nesszubanebdzsed irányította.

Vissza

Honszu (Khonsz, Khonszu)
XIX. dinasztia Szennedzsem munkavezető és Iineferti fia. Szennedzsem deir el-medinei sírjában (TT-1) nyugodott a család több tagjával együtt. Ma anyjával együtt a Peabody Museumban (Cambridge, MA, USA) van a múmiája, koporsója pedig a new yorki MET-ben.

Vissza

Honszu (Khonsz, Khonszu)
XX. dinasztia Munkavezető Szet Maatban. A III. Ramszesz 29. uralkodási évében kitört munkássztrájk egyik hangadója volt, az ő javaslatára a Nílus-parti erődhöz vonultak a sztrájkolók, amivel elérték, hogy az addig kiharcolt fele járandóságukat Amennakht írnok még egy kicsit megemelje. (Lehetséges, hogy azonos az előzőleg említett Honszuval, Szennedzsem és Iineferti fiával.)

Vissza

Hórdzsedef (Dzsedefhór)
ld. Dzsedefhór

Vissza

Horemheb (Haremhab)
XVIII. dinasztia Írnok, elöljáró, majd katonai parancsnok az Amarna-fáraók idején. Valószínűleg jelentős részben az ő hatalmi intrikái eredményezték az Amarna-ház bukását. Ay halála után fáraó lett. Uralma alatt kezdődött meg igazán a restauráció. Mivel nem volt örököse, Pa-Ramesszu tábornokot tette meg utódjává.

Vissza

Horhuf .
VI. dinasztia Felső-Egyiptom kormányzója II. Pepi idején. Három expedíciót vezetett Núbiába. Jó viszonyt alakított ki az ottani fejedelmekkel és gazdag ajándékokkal tért vissza, köztük egy törpével, melynek a (valószínűleg még gyermek) fáraó nagyon örült.

Vissza

Idi .
VIII. dinasztia A koptoszi kormányzói család egyik befolyásos tagja, Semai fia, a déli területek (a hét legdélibb nomosz) kormányzója, apja helyettese.

Vissza

Idut hercegnő .
VI. dinasztia Teti fáraó lánya, Unisz unokája, i.e. 2230 körül halt meg. Sírja Szakkarában található, nem messze Unisz piramisától. A sírt 1920-ban fedezték fel.

Vissza

Iineferti (Iyneferti, Iineferty)
XIX. dinasztia Szennedzsem munkavezető felesége Szet Maatban. Szennedzsem deir el-medinei sírjában (TT-1) nyugodott férjével és családjának több tagjával. Ma fiával, Honszuval együtt a Peabody Museumban (Cambridge, MA, USA) van, koporsója pedig a new yorki MET-ben.

Vissza

Ikanes  
XXIV. dinasztia Maswasa származású herceg, Szebennütosz (egyiptomi nevén Tjebnutjer) uralkodója Pianhi hadjárata idején. Amikor az etióp uralkodó bevette Memphiszt, Ikanes is behódolt neki.

Vissza

Imhotep .
III. dinasztia Építész, orvos, főpap Dzsószer Netjeri-khet (és valószínűleg Szekhemkhet és Haba) uralkodása idején, a Lépcsős Piramis építője. Neki tulajdonítják a kőépítkezés feltalálását. A hagyomány azt tartja, hogy bölcs intelemszerző volt. A Későkorban istenként tisztelték, Ptah fiának tartották. A görögök ebben az alakban Aszklépiosszal azonosították.

Vissza

Imhotep .
XVIII. dinasztia I. Thotmesz idején magas udvari hivatalt töltött be. Az ő unokája Hapuszeneb, aki Amon-főpap volt Hatsepszut uralkodásának vége felé.

Vissza

Inebni  
XVIII. dinasztia Kús alkirálya, "A Király Kusi Fia" Hatsepszut uralkodásának második felében.

Vissza

Ineni .
XVIII. dinasztia Építész, I. Amenhotep karnaki építkezéseinek felügyelője, I. Thotmesz sírjának építője, Örökös Herceg, Amon Kettős Éléskamrájának Felügyelője, egy ideig Théba polgármestere is. Valószínűleg az ő keze alatt tanult Szenenmut, bár erre csak következtetések vannak. Sírjában található életrajzi felirata fontos forrás a Thutmoszida-kor kutatásához.

Vissza

Ineb (Szitré)
ld. Szitré

Vissza

Inhapi .
XXI. dinasztia A hölgy leginkább arról nevezetes, hogy a Deir el-Baharinál található sírját, amelyet ma DB-320 jelzéssel ismernek, az ókorban kellőképpen biztonságosnak tartották ahhoz, hogy ide temessék át a sírrablók elől a veszélyeztetett királyi múmiákat II. Pinodzsem uralkodása alatt.
Iniotef (Antef, Intef)
ld. Antef

Vissza

Intef (Antef, Iniotef)
ld. Antef

Vissza

Ipu-wer (Ipuwer)
VII-X. dinasztia? Igen nagyra becsült intelemszerző, aki az óbirodalmi értékeket kéri számon az Első átmeneti kor egyik uralkodójától, talán II. Hetitől. Datálása erősen vitatott, még olyan elképzelés is napvilágot látott, hogy a Második átmeneti kor idején élt volna.

 

Vissza

Irszu (Bay, Ramesszu-ha-em-netjeru)
ld. Bay

Vissza

Iszet (Íszisz, Ízisz)
Rendkívül gyakori női név.

Vissza

Iszet (Íszisz, Ízisz)
XVIII. dinasztia II. Thotmesz mellékfelesége vagy ágyasa, származását tekintve feltehetőleg núbiai táncosnő. III. Thotmesz anyja.

Vissza

Iszet (úrnő) (Íszisz, Ízisz)
XIX. dinasztia Dzsehutimesz felesége. A thébai 32-es sírban (TT32) több ábrázoláson is megjelenik, valószínűleg ő is ebben a sírban nyugodott férje mellett.

Vissza

Iszet ("kisasszony") (Íszisz, Ízisz)
XIX. dinasztia Szennedzsem munkavezető unokája (menye?). Szennedzsem deir el-medinei sírjában (TT-1) nyugodott a család több tagjával együtt.

Vissza

Iszetnofret (Iszet-Noferet, Ízisz-Noferet)
XIX. dinasztia II. Ramszesz másodfelesége, több trónörökösi rangba került gyermekének anyja. Többek közt az ő fia volt a bölcsességéről híres Haemwaszet herceg is.

Vissza

Itruri .
XVIII. dinasztia Jahmesz kapitány veje, Paheri apja, I. Thotmesz fiának, Uadzsmosze koronahercegnek volt tanítója.

Vissza

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére