Vissza a linkek oldaláraKi kicsoda az Ókori Egyiptomban?
J-től M-ig

csík

Jahmesz kapitány (Amósze, Amósze)
XVII-XVIII. dinasztia Ibana fia, merész és kiváló hajós katona. Sírja El-Kabban (Neheb) található, a sír falára felvésett életrajza hencegően részletezi a hőstetteit. Kamósze alatt, szinte gyermekként lett katona, és gyors karriert ért el a hykszosz elleni csatákban. Hosszú és sikeres pályafutása során még I. Thotmeszt is szolgálta.

Vissza

Jahmesz-Penneheb .
XXIII. dinasztia Hatsepszut főembereinek egyike volt. Mielőtt Szenenmut megörökölte volna tőle ezt a tisztet, ő volt Nofruré nevelője.

Vissza

Jewapet .(Juput, II. Juput)
ld. Juput

Vissza

Juput (Jewapet, II. Juput)
XXIII. dinasztia Leontopolisz királya Pianhi hadjárata idején. Ő is a memphiszi ostromot követően hódolt be az etióp királynak, ám valamennyire meg tudta őrizni hatalmát. Pianhi távoztával a XXII. és XXIII. házai legyengülve, árnyékdinasztiaként tengődtek tovább. A XXIII. valószínűleg utolsó uralkodója Juput volt - kétséges, hogy követte-e még egy Sesonq nevű uralkodó.

Vissza

Jyroy .
XX. dinasztia Szahmet bubasztiszi templomának egyik elöljárója, aki korábban III. Ramszesz lelkes hívének mutatkozott. Egyik feliratán a fáraó kartusaihoz imádkozott, és tündöklő  Rének nevezte a királyt, hogy elnyerje jóindulatát. A 32. uralkodási évben belekeveredett az uralkodó elleni összeesküvésbe, amely a királyi háremben indult, hogy Tiy királyné fiát, Pentawert trónra segítse. Jyroyt a bíróság öngyilkosságra ítélte.

Vissza

Kagemni .
V-VI. dinasztia Vezír, és a piramis elöljárója Teti idejének elején. A fáraó sógora, mivel Nebtinubhet hercegnőt vette feleségül. Nem kizárt, hogy azonos az intelemszerző Kagemnivel, bár az utóbbi esetében fennálló datálási gondok miatt ez nem is erősíthető meg. Hatalmas szakkarai masztabája (Teti piramisának nyugati oldala mellett) csak nyolc termes, de több, mint 1000 m2 alapterületét tekintve a legnagyobb. Különlegessége a különálló szerdáb, és a két hajóárok (ezek a masztabán belül vannak!).

Vissza

Kagemni .
III - VI. dinasztia? Intelemszerző, vezír, akinek írásait nagyra becsülték a későbbiekben is. Intelmei a Prisse-papiruszon olvashatók. Datálása nagyon bizonytalan, de elképzelhető, hogy azonos a Teti idején élt Kagemnivel.

Vissza

Kam .
XVIII. dinasztia Jahmesz kapitány leánya, Paheri anyja.

Vissza

Kawab (herceg) .
IV. dinasztia? Khnum-Hufu (Kheopsz) legidősebb fia, akit valószínűleg túlélt a fáraó. Sírjában - a IV. dinasztiában ritkaságszámba menő - Nílus-parti jelenetek láthatók. Egy feljegyzés szerint Haemwaszet helyreállíttatta a szobrát Memphiszben.

Vissza

Khonszu .(Khonsz, Honszu)
ld. Honszu

Vissza

Maathornofruré (Maathornoferuré, Mathornofruré, Maauretnoferuré)
XIX. dinasztia II. Ramszesz felesége, eredetileg hettita hercegnő, III. Hattusilis lánya, aki az egyiptomi-hettita békeszerződés zálogaként, "pecsétjeként" került a fáraó udvarába.

Vissza

Maauretnoferuré (Maathornofruré, Maathornoferuré, Mathornofruré)
ld. Maathornofruré

Vissza

Manethón (Manetho)
Ptolemaiosz-kor Pap, történetíró, aki I. Ptolemaiosz Szótér megbízásából összefoglalta Egyiptom történetét. Munkája nem maradt ránk, csak másodlagos forrásokból ismerjük. Az ő nevéhez fűződik Egyiptom uralkodóinak dinasztiákba sorolása.

Vissza

Mathornofruré (Maathornofruré, Maathornoferuré, Maauretnoferuré)
ld. Maathornofruré

Vissza

Mehy (Mehi)
XIX. dinasztia A fáraó legyezőhordozója, kapitány - II. Ramszesz a karnaki hiposztül csarnok processziós jelenetein a saját ifjúkori alakjával helyettesíttette Mehy alakját, ezért sokáig azt hitték róla, hogy a fáraó bátyja és vetélytársa volt.

 

Vissza

Menna .
XVIII. dinasztia "Írnok Felső- és Alsó-Egyiptom Földjeinek Uránál", feltehetőleg III. Amenhotep (és / vagy IV. Thotmesz) uralkodása alatt. Felesége Henuttaui. Sírjának (TT-69) egyik érdekessége, hogy itt fordul elő először a túlvilági ítélet jelenetsora. De szerepel a festményeken - a túlsúlyban lévő mezőgazdasági munkálat-ábrázolások mellett - abydoszi zarándoklat és temetési jelenet is. A másik különlegesség, hogy jellegzetes tematikai és stílusjegyei alapján a sírt ugyanaz a művész dekorálhatta, aki Nakht híres sírját (TT-52) is. Menna arcképét több helyről leverte valamelyik ellensége, többek közt a szép kettős mocsári vadászat jelenetét is megcsonkították.

Vissza

Menna .
XIX. dinasztia II. Ramszesz kocsihajtója a kádesi csatában (később főlovászmestere is). A kádesi csatáról szóló hősköltemény  is megemlíti.

Vissza

Mereruka .
VI. dinasztia Vezír, városi elöljáró, "A Piramis Papjainak Felügyelője" Teti idején. Teti veje, felesége Uatethathor, a fáraó leánya. Hatalmas masztabája, ha alapterületével nem is, de 32 termével a legnagyobb, bár egy része a feleségének és Meriteti nevű fiuknak épült.

Vissza

Minhotep .
XVIII. dinasztia Szenenmut egyik testvére volt, mást nem tudunk róla.

Vissza

Mutefpré .
XVIII. dinasztia Mutnodzsmet két állandó törpe kísérője közül a fiú, Hemetniszueterneheh társa. Meglehetősen szokatlan nevében Ré nevének egy ritkán használt alakja (Pré) jelenik meg, jelentése Ré az ő anyja. (Ré férfi istenség!) Valószínű, hogy Hemetniszueternehehéhez hasonlóan az ő neve is utólag kapott, un. programnév.

Vissza

Mutnedzsmet (Mutnodzsmet)
ld. Mutnodzsmet

Vissza

Mutnefret Mutnofret
ld. Mutnofret

Vissza

Mutnodzsmet .(Mutnedzsmet)
XVIII. dinasztia Az Amarna-család egyik rengeteg kérdést felvető alakja, Nefertiti testvére, aki számos jeleneten ott látható a királyi család közvetlen közelében, leggyakrabban a királyi gyermekekkel. Legtöbb ábrázolásán két törpe szolgálója, Hemetniszueterneheh és Mutefpré kíséri. A legtöbb találgatás arra irányul, hogy vajon azonos-e azzal a Mutnodzsmettel, akit Horemheb királyi hitveseként ismerünk.

Vissza

Mutnofret .(Mutnefret)
XVIII. dinasztia Thotmesz tábornok, a későbbi I. Thotmesz első felesége, aki valószínűleg nem érte meg férje trónra lépését. Személye némileg homályos. Feltételezhetőleg három fiuk született, Amenmosze és Uadzsmosze koronahercegként meg is jelenik az írásos emlékekben. A harmadik fiuk, Ramósze neve egyetlen helyen, I. Thotmesz halotti kápolnájában fordul elő, valószínűleg csecsemőkorában meghalt. Bizonytalan az is, hogy Mutnofret I. Amenhotep leánya volt-e - könnyen lehet, hogy két különböző Mutnofretről van szó.

Vissza

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére