Vissza a linkek oldaláraKi kicsoda az Ókori Egyiptomban?
P-től U-ig

csík

Paheri  
XVIII. dinasztia Jahmesz kapitány unokája, Neheb és Junit (Eszna) polgármestere, aki a "Kincstár Írnoka" címet is viselte. I. Thotmesz tanítónak állította fia, Uadzsmosze mellé - sírjának egyik jelentén látható is, ölében a kis koronaherceggel. Sírjának másik érdekessége a lakomajelenet, meglehetősen iszákos női családtagokkal. ;o)

Vissza

Pairy (Pairi)
XVIII. dinasztia Szenenmut testvére volt.

 

Vissza

Pa-Ramesszu (tábornok) (Paramesszu, Pa-Ramszesz, I. Ramszesz)
XVIII-XIX. dinasztia Tehetséges katona volt, Horemheb híve, a harcikocsik parancsnoka. Széthi fia, felesége Szitré. Ő lett Horemheb kijelölt utóda a fáraói trónon - így vált öregkorára a XIX. dinasztia megalapítójává I. Ramszesz néven. Nagyon rövid ideig (kb. két évig) uralkodott, majd fia, I. Széthi, azután unokája II. Ramszesz követte.

 

Vissza

Peftaubaszt  
XXIV. dinasztia Hérakleopolisz (Hut-Neni-Niszut) líbiai származású királya Pianhi hadjárata idején. Nem volt túl nagy szerencséje: előbb Tefnakht, majd Pianhi ostromolta meg a városát.

Vissza

Penré (Penra)
XIX. dinasztia II. Ramszesz főépítésze, többek között a Ramesszeum építője.

 

Vissza

Pentawer (Pentaur)
XIX. dinasztia Királyi írnok, a II. Ramszeszt dicsőítő, kádesi csatát leíró hősköltemény feltételezett szerzője. Valószínűleg az ő alakja szolgált mintául Bolesław Prus Fáraó című regényének Pentuer-éhez.

 

Vissza

Peteamon-neszettaui  
XXV. dinasztia Főszertartáspap Pianhi hadjárata idején. A Tefnakhthoz, annak megadására válaszként küldött küldöttség egyik vezetője. (A másik, név szerint ismert követ Puarma tábornok.)

Vissza

Peteésze  
. Gyakori férfinév, érdekessége, hogy feltűnően sok forrásban viselték írnokok. A Peteésze beadványa címmel ismert iratban vagy öt különböző Peteésze szerepel.

Vissza

Peteésze (Petizisz)
XXIII. dinasztia Athribisz (Hut-taheri-ibt, vagy Hut-her-ib) ura Pianhi hadjárata idején. Memphisz bevétele után többedmagával behódolt az etióp uralkodónak.

Vissza

Pi Ay .
XIX. dinasztia "Amon Csordáinak Őrzője", "I. Amenhotep Nyájainak Őre" Thébában, valószínűleg II. Ramszesz idején. Sírja (TT-344) a Királyok Völgyébe vezető úttól nem messze, Dra Abu el Nagában van. A múlt század elején Gautier vizsgálta át, de nem tárta fel és nem publikálta, később Petrie is megemlítette egy rövid beszámolójában, de gyakorlatilag mindezidáig nem kutatták.
Különleges aktualitása, hogy a Vámbéry Ármin Szabadegyetem és dr. Vanek Zsuzsanna egyiptológus lehetőséget kapott rá, hogy feltárja és restaurálja a sírt.
A munkálatokhoz támogatókat keresünk!

Vissza

Ptahhotep  
V. dinasztia "A város elöljárója", vezír, a király gyermekei mellé kinevezett tanító. Az egyik legnagyobb tiszteletben álló intelemszerző, aki Dzsedkaré Iszeszi korának ifjúságához címezte bölcsességeit. Művét évezredek írnoknövendékei másolták, egyszerre tanulva belőle az írást és a jó erkölcsöt. Tanításai mértékletességre és józanságra, valamint a hatalom tiszteletére intenek. Helyenként tömör, képszerű megfogalmazásai még ma is élményt jelentenek az olvasónak.

Vissza

Puarma  
XXV. dinasztia Pianhi etióp uralkodó tábornoka Pianhi hadjárata idején. A Tefnakhthoz, annak megadására válaszként küldött küldöttség egyik vezetője. (A másik követ Peteamon-neszettaui volt.)

Vissza

Puimré  
XVIII. dinasztia Amon Második Prófétája volt Hatsepszut uralkodásának második felében, Hapuszeneb főpapsága alatt.

Vissza

Ramesszu-ha-em-netjeru (Bay, Irszu)
ld. Bay

Vissza

Ramósze  
XVIII. dinasztia I. Thotmesz és Mutnofret gyermeke lehetett, de semmit nem tudunk róla. Egyetlen helyen fordul elő a neve, I. Thotmesz halotti kápolnájában. Valószínűleg még csecsemőkorában elhunyt.

 

Vissza

Ramósze  
XVIII. dinasztia Valószínűleg egyszerű kézműves volt a mai Armant városában, leghíresebb fia, Szenenmut által vált ismertté. Egyetlen díszítő jelzője a sírfeliratokon az, hogy "értékes", ami erőteljesen alátámasztja alacsony származását. Halálakor Szenenmut még nem engedhette meg magának, hogy komolyabb sírba temesse apját. Amikor azonban anyja, Hatnofret is meghalt, Szenenmut már elég befolyásos volt ahhoz, hogy Ramószét is áttemessék az akkor kialakított, előkelőbb sírba. További ismert gyermekeik: Ahhotep, Amenemhat, Minhotep, Nofret-Hór, Pairy.

 

Vissza

Ramósze  
XVIII. dinasztia Théba helytartója volt III. Amenhotep, majd Echnaton alatt. Valószínűleg Ay uralkodása alatt halt meg. Gyönyörű, de befejezetlen és erősen megrongált thébai sírja az Amarna-művészet egyik legszebb emléke. Kifinomult stílusa, szeretetteli könnyedsége a XIX. dinasztia legszebb alkotásaival is vetekszik. A sír dekorációjának változásai jól mutatják a vallási fordulatokat. Ebből arra is lehet következtetni, hogy Ramósze nem tudta igazán elfogadni az Amarna-reformot, és a rongálások arra utalnak, hogy számos ellensége lehetett.

 

Vissza

Ramósze (vezír)  
XIX. dinasztia Paszer vezír írnokaként tűnt fel, majd Szet Maat elöljárója lett. Később Paszer vezír helyetteseként találkozunk vele. Karrierje megkoronázásaként ő léphetett Paszer örökébe. Életének tragédiája felesége, Mutemwija meddősége volt.

 

Vissza

Ramósze  
XX. dinasztia Munkás Szet Maatban, III. Ramszesz uralma idején.

 

Vissza

Rauben (Ubenré, Webenré, Webenra)
XX. dinasztia Munkás Szet Maatban, III. Ramszesz uralma idején. Az ő alakját választotta HoremWeb egy novellája (A kőfaragó története) főszereplőjének, azonban az ott leírt események csak részben valóságosak, más részben kitaláltak, vagy másokkal történtek meg.

 

Vissza

Reant  
XVII. dinasztia A neheni Baba anyja, így Jahmesz kapitány nagyanyja.

 

Vissza

Rili-Tesub (Rili-Teshub)
(XIX. dinasztia) Az egyiptomi-hettita békeszerződést közvetítő hettita követ III. Hattusilis és II. Ramszesz idején.

 

Vissza

Ruddzsedet (Reddzsedet)
IV. dinasztia Valószínűleg kitalált személy, Uszerré főpap felesége a Westcar-papirusz Hufu és a varázslók címmel ismert meséjében. Rétől három gyermeket fogan, akik további isteni segítséggel jönnek világra, és az V. dinasztia első uralkodói lesznek (Uszerkaf, Szahuré és Noferirkaré Kakai).

 

Vissza

Semai (Shemay)
VIII. dinasztia A korában igen nagy hatalmú koptoszi kormányzócsalád legnevesebb tagja, Felső-Egyiptom kormányzója. Számos címe azt mutatja, hogy szinte minden téren hatalma volt: legfontosabb címei: herceg, a piramisváros elöljárója, vezír, a papság elöljárója - ráadásul felesége is a királyi házból származott. Noferkauhór Nutjeribau és Noferirkaré Demedzsibtaui fáraók alatt számos kitüntetés érte, Noferkauhór egyik dekrétuma nyomatékosan megerősíti hatalmában. Minden jel arra mutat, hogy az uralkodóház erősen függött tőle, a valódi hatalom az ő kezében volt - erre egy földtulajdonokat rendező dekrétum hangvétele is utal. Fia, Idi a legdélibb hét nomosz kormányzója és apja helyettese, hasonlóan nagy befolyású személyiség az Első átmeneti kor elején.

Vissza

Sesonq herceg (Sesonk, Sosenk, Shishak)
XXII. dinasztia II. Oszorkon fáraó fia, anyja Karama. Koronahercegi címe mellett, igen fiatal kora ellenére már Ptah főpapja volt. A Szépművészeti Múzeumban őrzött szép naofór szobra még gyermekfürttel, de már a Kézművesek Legnagyobbikának rangját jelző csillagos köntössel ábrázolja. Sesonq valószínűleg tízes évei vége felé halt meg, még apja életében. (Nem volt ritka, hogy a királyi gyermekek már tizenkét-tizennégy éves koruktól magas hivatalt viseltek.) A szobor - felirata szerint - már halála után készülhetett.

Vissza

Sesonq (Sesonk, Sosenk, Shishak)
XXIV. dinasztia Maswasa főnök volt Pianhi hadjárata idején, székhelye Buszirisz (Per Uszernebdzsedet). Memphisz ostroma után ő is behódolt Pianhinak.

Vissza

Sza-nehet (Szinuhe)
XII. dinasztia Valószínűleg kitalált személy, az eredeti Szinuhe-történet főhőse. A történet szerint számos bizalmi posztot töltött be I. Amenemhat király udvarában, majd a fáraó elleni merénylet hírére Ázsiába menekült. A történetet a honlapunkon is megtalálod!

Vissza

Szemnut (Szenenmut, Szenmut)
ld. Szenenmut

Vissza

Szenenmut (Szenmut, Szemnut)
XVIII. dinasztia Az egyszerű armanti családból származó Szenenmut, Ramósze és Hatnofret fia igen nagy karriert csinált. Hatsepszut főtisztviselőjeként rengeteg címet viselt, többek között Nofruré hercegnő "atyai tanítója" titulust is. A karnaki templom területén közel negyven szobrát találták meg, több közülük a kis hercegnővel ábrázolja, meghitt kapcsolatban. Több ilyen jel alapján sokan úgy vélik, hogy Szenenmut nem csak tanácsadója volt Hatsepszutnak, hanem szeretője is, sőt, egy elképzelés szerint Nofruré hercegnőnek is ő az apja. Ez az elmélet azonban korántsem bizonyított, mint ahogy arra sincs egyértelmű bizonyíték, hogy valóban ő tervezte-e Hatsepszut híres halotti templomát. Sokoldalúsága, nagy műveltsége azonban kétségtelen. Elképzelhető, hogy a nagy Ineni tanítványa volt. Hirtelen és nyom nélkül tűnt el a Két Ország életéből, két sírja (TT71 és TT353) közül egyikbe sem temették. A Hatsepszut halotti templomában feltűnő, ám igencsak elrejtett helyeken található ábrázolásai, valamint deir el-baharii sírjának szentségtörő elhelyezkedése miatt közkeletű az a nézet, hogy kegyvesztett lett. Részletesebben a A Saruhordozó című témánkban olvashatsz róla.
Ismertek továbbá az anyai nagyanyja, Szitdzsehuti, és testvérei: Ahhotep, Amenemhat, Minhotep, Nofret-Hór és Pairy. Egy időben Szeniment is testvérének vélték, de ez mára tévesnek bizonyult.

Vissza

Szenenu (Senenw)
XVIII. dinasztia Az Amon Dzseszer-Dzseszeru templom (Hatsepszut halotti temploma) első, és valószínűleg egyetlen főpapja volt. (III. Thotmesz halotti temploma, az Amon Dzseszer-Akhet elkészültekor Hatsepszut halotti temploma valószínűleg politikai okokból elveszítette kultikus jelentőségét.)

Vissza

Szeni (Senj, Seni)
XVIII. dinasztia Kús alkirálya ("A Király Kusi Fia") volt Hatsepszut uralkodásának kezdetén.

Vissza

Szenimen  
XVIII. dinasztia Nofruré nevelője volt Szenenmut után. Sokáig azt tartották, hogy testvérek is voltak Szenenmuttal. Szenimen sírja a TT-252.

Vissza

Szeniszenb  
XVIII. dinasztia I. Thotmesz, a korábbi hadvezér alacsony sorból származó anyja.

Vissza

Szenmut (Szenenmut, Szemnut)
ld. Szenenmut

Vissza

Szennedzsem (Senedjem)
XVIII. dinasztia Magas rangú udvari ember, majd koronaherceg (repat hatia) Tutankhamon uralkodása alatt. Sírja Sohagban található.

Vissza

Szennedzsem (Senedjem)
XIX. dinasztia Munkavezető elöljáró Szet Maatban (Deir el-Medine) II. Ramszesz uralkodása alatt. Gazdagon díszített sírjában (TT-1) családjának két generációja körében nyugodott. Felesége Iineferti, fia Honszu.

Vissza

Széthemwia (Széthemuia, Sethemweia)
XIX. dinasztia II. Ramszesz nyolcadik fia. A hadsereg parancsnoka a II. Ramszesz uralkodásának 21. évében Núbiába vezetett hadjáraton.

Vissza

Széthi (Seti, Sethi)
XVIII. dinasztia A hadsereg főparancsnoka Horemheb uralkodása idején, Paramesszu, a későbbi I. Ramszesz apja - nagyapja I. Széthinek.

Vissza

Szitdzsehuti  
XVIII. dinasztia Hatnofret anyja, így Szenenmut anyai nagyanyja, alacsony sorból származó armanti asszony.

Vissza

Szitré (Inet)
XVIII. dinasztia Hatsepszut Maatkaré szoptatós dajkája. Múmiáját a KV60-ban találták meg - először Howard Carter, de ő nem foglalkozott vele. A mellette talált rendkívül kövér, vörös hajú, rossz fogazatú női holttest egyes, meglehetősen bizonytalan feltételezések szerint akár Hatsepszut is lehetett. Ezt a múmiát azonban sohasem vizsgálták, és semmi nem utal mellett arra, hogy királyi temetkezésről lenne szó.
(Egy másik, szintén jelzés nélküli, de gazdagon ellátott női múmia mellett a deir el-bahari-i cachette-ben Hatsepszut nevével jelzett tárgyakat, többek közt egy kanopusz-ládát találtak, úgyhogy valószínűbb, hogy Hatsepszut maradványai a cachette múmiái között rejtőznek - de akár a mellékletek mellett talált test is lehet az.)

Vissza

Szitré  
XVIII-XIX. dinasztia Paramesszu tábornok, a későbbi I. Ramszesz nem-királyi származású felesége.

Vissza

Thotmesz (Thutmószisz, Tuthmose)
XVIII. dinasztia I. Jahmesz majd I. Amenhotep hadvezére, később utóda I. Thotmesz néven. Negyvenes éveiben járhatott, amikor a trónra került.

Vissza

Thotmesz, a szobrász  
XVIII. dinasztia Akhet-Aton főszobrásza Echnaton uralkodása idején. Műhelyének maradványai közül került elő a híres Nefertiti-brüszt. A maradványok között talált, összezúzott tanulmányfejekből egyesek arra következtettek, hogy temperamentumos, hirtelen ember lehetett - valószínűbbnek tartom azonban, hogy a pusztítást nem Thotmesz rendezte. Realista alkotásain nemigen találni nyomát a korra jellemző karikaturisztikus elemeknek. Életszerű, érzelmeket kifejező szobrai különleges ritkaságai az egyiptomi művészetnek.

Vissza

Ti  
V. dinasztia "Neuszerré és Noferirkaré Piramisainak felügyelője, Szahuré, Noferirkaré és Neuszerré naptemplomainak felügyelője", valamint számos további rang viselője volt. Ma leginkább a csodálatos szakkarai masztabájáról nevezetes, amit Mariette talált meg 1865-ben. A sír fontosságát rendkívüli szépségű díszítése adja, amely - alapos kidolgozású jelenetei révén - dokumentáció gyanánt is többször segítette már az egyiptológusokat.

Vissza

Ti  
XVIII. dinasztia "Örökös herceg, Kormányzó, Alsó-Egyiptom Urának kincstárnoka, Egyetlen Barát, főkincstárnok" Hatsepszut, majd III. Thotmesz uralkodása idején. Szehel-szigeti (Asszuán) sírjának életrajzi felirata tanúskodik Hatsepszut núbiai hadjáratáról, amelyben a királynő a felirat tanúsága szerint személyesen is részt vett.

Vissza

Tia (Tiya)
XIX. dinasztia II. Ramszesz nővére volt.

Vissza

Uadzsmosze (Wadjmose)
XVIII. dinasztia I. Thotmesz korán elhunyt fia, koronaherceg, aki nem érte meg apja halálát. Anyja valószínűleg Mutnofret volt, Itruri és Paheri voltak a tanítói. Paheri egyik sírjelenetén meg is jelenik, mint a tanító térdén ülő gyermek.

Vissza

Wadjmose Uadzsmosze
ld. Uadzsmosze

Vissza

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére