Királylista első oldalaKi Kicsoda? - Királyi- és közemberek
Király- és királynélista linkek dinasztiákhoz | Király- és királynélista linkek korokhoz | Ki-kicsoda

A Királylistáról

Megújult királylistánkban több újdonság is sokkolóan hathat az olvasóra, ezeket szeretném előzetesen a bevezetőben tisztázni.

 1. Sok esetben észre fogod venni, hogy a neveket a korábbitól eltérő formában írtuk. Ez azért van, mert némi gondolkodás után úgy döntöttük, igyekszünk ezentúl az egyiptomi nevek és helynevek átírásánál egy egységes sablonhoz igazodni. Itt a Királylistában már ezt a rendszert követtük – melynek részleteit és a hozzájuk fűződő magyarázatokat, megjegyzéseket lásd a Nevek és írásmódok című írásomban a Mi témáink között – és a későbbiekben ehhez fogunk ragaszkodni. Azt nem ígérjük, hogy az eddigi írásainkban mindenhol átírjuk a neveket ennek megfelelően, de a jövőben igyekszünk majd az átírások tekintetében következetesek lenni.

 2. Szintén a nevek terén tapasztalható újítás, hogy ebben a királylistában minden névnek az eredeti egyiptomi alakja szerepel, méghozzá nem csak a trónnév, hanem a születési név is. Néhol kissé nyakatekertek lehetnek a magyar fül és nyelv számára, de pörgessétek csak őket a nyelveteken, és meglátjátok: egy kis megszokás kérdése, és a ti fületek is gyönyörködni fog a hangzatos egyiptomi nevekben. Persze azért a közismertebb - görög - alakokat is megtartottuk külön oszlopban, a könnyebb azonosítás érdekében.

 3. Látványos különbség még, hogy ahol csak lehetett, az uralkodók nevét kartusban (vagy szerekhben) is megadtuk, ami a kutakodni vágyóknak jelenthet nagy segítséget. A nevekhez eredeti feliratok fényképét, vagy ahol nem lehetett, Peter A. Clayton: Chronicle of the Pharaohs című munkáját vettük alapul.

 4. Az is lehet, hogy a honlapon eddig szereplő évszámoktól eltérő évszámokkal fogsz találkozni. Ez azért van, mert a tudomány szerencsére halad előre, így egyes évszámok bizonyos mértékben módosulhatnak. Itt szeretném megjegyezni, hogy sok évszám máig vitatott – ez a magyarázat arra a jelenségre, hogy ahány könyvet a kezedbe veszel, annyi évszámot fogsz találni egy bizonyos eseményre vagy uralkodásra – és a legtöbb elé gondolatban illik odatenni a kb. jelzést. (Ezt sem tudjuk minden eddigi írásunkban javítani, így előre is elnézést a következetlenségekért. Mentségünkre legyen, hogy az évszámok tekintetében tényleg nincs döntő megegyezés.)

 5. A fenti okra vezethető vissza az a változás is, hogy egyes dinasztiák átrendeződtek a birodalmak és átmeneti korok között. Ez különösen az Első Átmeneti Kor és a Középbirodalom, valamint a Harmadik Átmeneti Kor és a Későkor határa mentén jellemző. Ezen korszakok határának meghúzását tekintve is vannak ellentmondások, tehát ne lepődjetek meg, ha egy könyvben vagy másik honlapon más felosztást olvastok. Feltehetően egyik sem elírás, hanem érvekkel megtámogatható vélemény.

 6. Eddig Kákosy László Ré fiai illetve Az Ókori Egyiptom története és kultúrája című műveit (az utóbbi az előbbi átdolgozott kiadása) vettük a kronológiai rendszerünk alapjául, most viszont egy modernebb, az újabb kutatások tükrében módosított időrend szerint adtuk meg a dátumokat (Az ókori Egyiptom története címmel 2000-ben - magyarul 2004-ben - megjelent tudományos igényű, átfogó történeti munka alapján).

Reméljük, az új királylista jobban fogja szolgálni az okulást, és Te is úgy ítéled meg, hogy a változások javára váltak. Azonban ne feledd, hogy ez nem egy teljes történelmi összefoglaló, az egyes fáraók uralkodásának eseményeit megint csak a könnyebb azonosítás végett vázlatosan, a teljesség igénye nélkül adjuk meg. A részletesebb információkat - egyes uralkodókra vonatkozóan - keresd a Mi témáink között vagy böngészgess a Könyvajánló rovatunkban (vagy akár az alábbi szakirodalom jegyzékben felsorolt - általunk is kézikönyvként használt - szakirodalmi munkákban), ahol biztosan megtalálod, hogy melyik könyvben érdemes részletesebben utánanézned.

A Királynélistáról

Az elmúlt években nagyon sok kérdés érkezett hozzánk az egyes királynőkkel és királynékkal kapcsolatosan, és a válaszok kutatása során rádöbbentünk, hogy hála királyi családban szokásos többnejűségnek, a testvérházasságoknak és a rengeteg azonos névnek, bizony egyáltalán nem könnyű eligazodni közöttük. Először arra gondoltunk, hogy bevesszük őket Ki Kicsoda rovatunkba, de aztán mégis úgy döntöttünk, hogy a Királylistához hasonlóan csinálunk egy különálló összefoglalást róluk, tőlünk telhetően áttekinthető formában, lehetőleg minden olyan adatot megadva, ami az azonosítást segíti (a név mellett elhelyezzük a kronológiai horizonton, megadjuk a genealógiáját, címeit, illetve a hozzá kapcsolódó fontosabb eseményeket, építményeket).

Annál is inkább fontosnak éreztük, hogy külön foglalkozzunk velük – méghozzá a fáraókkal azonos formában és minőségben – mivel amint látni fogod Egyiptomban a királyi vérvonal női ágon öröklődött (értsd: a királyok sokszor nem az által nyertek jogot a trónra, hogy az előző király első szülött – vagy legidősebb élő – fiai voltak, hanem az által, hogy a legidősebb hercegnőt - vagy az előző királynőt vették feleségül).

Reméljük, hogy a Királylistához hasonlóan ezt az összefoglaló is hasznos, könnyen kezelhető ismeretforrásként fog szolgálni tanulmányaidhoz, vagy érdeklődésed kielégítésére, kérdéseid megválaszolására.

A Királynélistához felhasznált szakirodalom

ÉSzAH

vonal

   

Linkek az egyes dinasztiák királynélistáihoz

Mitikus királyok
0. I. II. III. IV.
V. VI. VII. VIII. IX.
X. XI. XII. XIII. XIV.
XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV.
XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX.
XXX. XXXI.

vonal

Linkek az egyes korok királylistáihoz és

királynő-listáihoz

Mitikus korok királynék és királynők
Egyesítés előtti idők királynék és királynők
Archaikus kor királynék és királynők
Az Óbirodalom királynék és királynők
Első átmeneti kor királynék és királynők
Középbirodalom királynék és királynők
Második átmeneti kor és a Hükszosz uralom királynék és királynők
Újbirodalom királynék és királynők
Harmadik átmeneti kor királynék és királynők
Késői kor Etióp uralom királynék és királynők
Szaiszi dinasztia királynék és királynők
Első perzsa uralom királynék és királynők
Második perzsa uralom királynék és királynők
Görög-római kor királynék és királynők

vonal

Ki kicsoda az Ókori Egyiptomban?

Újonnan felkerült személyek

(jelenleg nincs újabb bejegyzés)

Teljes lista

Ki kicsoda tartalma

Megnyitás a
Kislexikon keretében

A-tól D-ig | E-től I-ig | J-től M-ig | N-től O-ig | P-től U-ig

vonal

 

A Királylista összeállításához az alábbi szakirodalmat vettük igénybe:

 • Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája (Budapest, 2000, Osiris)

 • Ian Shaw (szerk.): Az ókori Egyiptom története (Debrecen, 2004, Gold Book) (Ford.: Kmilcsik Ágnes)

 • Ian Shaw-Paul Nicholson: The British Museum Dictionary of Ancient Egypt (London, 1995, The American University in Cairo Press)

 • Harmatta János (szerk.): Ókori Keleti Történeti Chrestomathia (Budapest, 2004, Osiris)

 • Peter A. Clayton: Chronicle of the Pharaohs (London, 1994, Thames and Hudson)

 • Mark Lehner: A piramisok nagykönyve (Budapest, 2003, Alexandra), és ennek eredeti nyelvű kiadása:

 • Mark Lehner: The Complete Pyramids (London, 1997, Thames & Hudson)

A Királynélista összeállításához az alábbi szakirodalmat vettük igénybe:

 • Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája, Budapest, 2000, Osiris

 • Ian Shaw (szerk.): Az ókori Egyiptom története, Debrecen, 2004, Gold Book (Ford.: Kmilcsik Ágnes)

 • Ian Shaw – Paul Nicholson: The British Museum Dictionary of Ancient Egypt (London, 1995, The American University in Cairo Press)

 • Peter A. Clayton: Chronicle of the Pharaohs, London, 1994, Thames and Hudson

 • Mark Lehner: A piramisok nagykönyve (Budapest, 2003, Alexandra), és ennek eredeti nyelvű kiadása:

 • Mark Lehner: The Complete Pyramids (London, 1997, Thames & Hudson)

(Köszönet Babinak a rengeteg királynővel kapcsolatos kérdésért, melyek rádöbbentettek, hogy milyen sok érdekességet - és megoldandó problémát - rejt a személyük.)