Egy szinttel feljebbÓbirodalmi piramisok katalógusa

Ebben a csoportban az Óbirodalom és az Első Átmeneti Kor idején (III - XI. dinasztia) épült piramisok találhatók, a lehetőségekhez mérten időrendi sorrendben. A piramisok nevére kattintva a piramis adatlapja hívható elő, ahol a részletesebb adatok találhatók - már ha ismertek. Ahol lehetett, rövid ismertető és kép is került az adatlap végére. Az itt kicsiben látható képeket a Galériából lehet nagyobb méretben megnyitni. (A felhasznált adatok az addig hozzáférhetővé vált kutatások eredményeivel frissített, 1997-es ismeretanyagot tükrözik, egyes esetekben a saját véleményemen át szűrve.)

HoremWeb

Piramis neve
adatlap megnyitása külön ablakban
Építtető
és kor megjelölése
Leírás
részletesebben az adatlapon
Lépcsős Piramis Hórusz-Netjerikhet (Dzsószer)
III. dinasztia
Mérsékelten romos lépcsős piramis Szakkara középső részén. Masztabának indult, hatszor módosult a terv. Imhotep építette.
Eltemetett Piramis Szekhemkhet,
III. dinasztia
Befejezetlen, szinte teljesen elpusztult lépcsős piramis Szakkara közép-nyugati részén. Sírkamrájában lepecsételt, de üres szarkofágot találtak.
Layer ("Réteges") Piramis Haba (?),
III. dinasztia
Befejezetlen, szinte teljesen elpusztult lépcsős piramis Zavijet-el-Aryan-nál. Feliratokból és edénytöredékekből ismerjük.
"Nagy Elkerített Körzet" (? - esetleg Huni?),
III. dinasztia (?)
Szakkara közép-nyugati részén található. Feltételezhető helyét csak a körfal nyomai alapján ismerjük. Valószínűleg lépcsős piramis, de még ez sem biztos. Akár parkoló is lehetett... :o)
Zavijet-el-Amváti piramis ismeretlen,
III. dinasztia
Zaviet el-Majjitín ( vagy Zaviet el-Amvát) melletti lépcsős piramis. Legvalószínűbb, hogy III. dinasztia-kori.
Lepsius I. Huni?,
III. dinasztia?
Abu Roas egyik nagy sziklakiszögellését Lepsius még vályogtéglákkal fedetten találta. Különös formáció, ami lehet, hogy szintén Huni kis piramisainak egyike, bár anyaga és elhelyezkedése kilóg a sorból.
Elephantine-i piramis Huni,
III. dinasztia
Lépcsős piramis Elephantine szigetén. Egy előkerült felirat alapján Huni az építtetője. Szerkezeti jellegzetességei támpontot adtak a többi déli, óbirodalmi kis piramisra vonatkozóan is.
Edfui piramis Huni?
III. dinasztia
Lépcsős piramis Edfutól délre. Építési jellegzetességei alapján Huni a feltételezett építtető.
El-Kúlai piramis Huni?,
III. dinasztia
Lépcsős piramis El-Kúla mellett. Építési jellegzetességei alapján Huni a feltételezett építtető.
Túhi (omboszi) piramis Huni?,
III. dinasztia
Quena és Khift között, Nagada közelében, el-Túh (Nubt) mellett található, szinte teljesen elpusztult lépcsős piramis. Szintén Hunira utalnak az építészeti jellegzetességek.
Szinki-i piramis Huni?,
III. dinasztia
Lépcsős piramis Szinki mellett. Építési jellegzetességei alapján Huni a feltételezett építtető. A piramis valószínűleg befejezetlen, érdekes maradványokkal.
Hamis Piramis
Eredeti nevén:
Szilárd (tökéletes?) piramis
Huni? (és/vagy/inkább) Sznofru
III-IV. dinasztia
Fájjúmban, Meidum közelében álló piramis. Eredetileg lépcsősnek épült, utólag alakították át valódi piramissá. Burkolata nagy részt leomlott, az épület magja emelkedik ki a törmelékből.
A Hamis piramis mellékpiramisa Huni és/vagy Sznofru
III-IV. dinasztia
Mellékpiramis (szatellita).
Szeilai piramis Sznofru,
IV. dinasztia
Szeilánál található kis lépcsős piramis. Egy áldozóhely két sztéléjének egyikén megtalálták Sznofru nevét - de egyéb sajátosságok is őrá utalnak.
Tört Piramis
Eredeti nevén: Sznofru délen ragyog
Sznofru,
IV. dinasztia
Dahsúr déli részén álló valódi piramis. Építése közben megváltoztatták az oldalak dőlésszögét, valószínűleg statikai okokból. Több helyen repedezett, viszont a burkolata nagy felületeken ép.
A Tört piramis mellékpiramisa Sznofru,
IV. dinasztia
Erősen romos dahsúri mellékpiramis.
Vörös Piramis
Eredeti nevén: Sznofru ragyogó
Sznofru,
IV. dinasztia
Az első "igazi" piramis Dahsúr északi részén. Viszonylag jó állapotban van. Burkolata hiányzik, nevét a vöröses színű mészkőről kapta, amiből építették.
Nagy (Kheopsz) Piramis
Eredeti nevén: Kheopsz Fényhegye
Kheopsz (?),
IV. dinasztia
A legnagyobb piramis, a gízai platón (Kairó mellett) áll. Jó állapotban maradt fenn, bár burkolatát elbányászták.
"Öltöző" piramis Kheopsz (?),
IV. dinasztia
A Nagy Piramis mellékpiramisa, Zahi Hawass szerint a szed-ünnepségre építették, rituális célokra. Szinte teljesen elpusztult, csak az alap körvonalai rajzolódnak ki. Feltehetőleg valódi piramis volt.
Henutszen királyné piramisa Kheopsz (?),
IV. dinasztia
A Nagy Piramis mellékpiramisa, erősen megrongálódott valódi piramis.
Hotepheresz királyné piramisa Kheopsz (?),
IV. dinasztia
A Nagy Piramis mellékpiramisa, félig elpusztult valódi piramis. Hotepheresz Sznofru felesége és Kheopsz anyja volt. Sírja a piramistól nem messze, egy nagy méretű masztabában van.
Meritetisz piramisa Kheopsz (?),
IV. dinasztia
A Nagy Piramis mellékpiramisa, félig elpusztult valódi piramis.
Az abu-roas-i piramis
Eredeti nevén:
A Szehedu-csillag piramisa
Dzsedefré,
IV. dinasztia
Abu Roas melletti, befejezetlen piramis. A sírkamrához vezető árok és a gránitburkolat nyomai maradtak meg.
Új!

Az abu-roasi mellékpiramis

Dzsedefré,
IV. dinasztia
Az Abu Roas melletti, befejezetlen piramis mellékpiramisa, melynek feltárását 2002 áprilisában fejezték be - meglepő eredményekkel. Ezekről a szokásosnál részletesebb információ található az Adatlapon.
Kephrén Piramis
Eredeti nevén: Kephrén Nagy
Kephrén,
IV. dinasztia
A "második" gízai piramis. Viszonylag jó állapotban megmaradt valódi piramis, a csúcsa alatt az eredeti burkolat maradványaival.
Kephrén mellékpiramisa Kephrén,
IV. dinasztia
Teljesen elpusztult valódi mellékpiramis. Csak a nyomai vannak meg.
Befejezetlen piramis Feltehetően Dzsedefré fiáé,
IV. dinasztia
Zavijet-el-Aryan mellett található. Befejezetlenül maradt valódi piramis, csak egy hosszú árok és egy szokatlan alakú szarkofág maradt meg.
Mükerinosz Piramisa
Eredeti nevén: Az Isteni Piramis
Menkauré,
IV. dinasztia
A "harmadik" gízai piramis. Helyenként erősen megrongált, de jó állapotú valódi piramis. Burkolata az alsó harmadon gránit, fölötte turai mészkő volt.
Hamerernebti piramisa Menkauré,
IV. dinasztia
Mellékpiramis Mükerinosz piramisa mellett. Erősen romos lépcsős piramis.
Mükerinosz mellékpiramisa Menkauré,
IV. dinasztia
Mellékpiramis Mükerinosz piramisa mellett. Romos állapotú lépcsős piramis, Menkauré egyik hozzátartozójáé (feleségéé?) lehetett.
Mükerinosz mellékpiramisa Menkauré,
IV. dinasztia
Mellékpiramis Mükerinosz piramisa mellett. Kissé romos valódi piramis, valószínűleg kultikus célokat szolgált.
A Fáraók Padja
(Mastabet el Faraun)

Eredeti nevén: A Megtisztult Piramis
Sepszeszkaf,
IV. dinasztia
Hatalmas masztaba Szakkara délkeleti részén. Időnként még az ókori egyiptomiak is piramisnak írták a nevét. Elég romos állapotban van.
Noferhotepesz királyné piramisa ?,
IV. dinasztia
Szakkara középső részén, Uszerkaf piramisa mellett, attól délre álló valódi piramisból szinte semmi nem maradt, csak a sírkamra záróköveit találták meg.
Hentkávesz királyné síremléke Uszerkaf ?,
IV-V. dinasztia
Lépcsős piramisra emlékeztető, szokatlan formájú masztabája megtalálható a gízai plató szélén, nem messze Kephrén piramisának feljárójától. A királyné Menkauré leánya, Uszerkaf felesége, Noferefré és Noferirkaré anyja volt.
Uszerkaf piramisa
Eredeti nevén:
A Megtisztulás Helyének Piramisa
Uszerkaf
V. dinasztia
Szakkara északi részén, a Lépcsős Piramis közvetlen közelében áll, nagyon erősen romos valódi piramis. Részben elbányászták. Érdekessége a belső díszítése, amely természeti jeleneteket ábrázol.
Uszerkaf mellékpiramisa Uszerkaf,
V. dinasztia
Valódi mellékpiramis, amely feltehetőleg kultikus célokat szolgált.
Szahuré piramisa
Eredeti nevén:
A Piramis, ahol a ba-lélek felszáll
Szahuré,
V. dinasztia
Erősen romos valódi piramis Abu-Szirnél. Viszonylag nagy, gazdagon díszített halotti temploma szép állapotban maradt meg.
Szahuré mellékpiramisa Szahuré,
V. dinasztia
Valódi mellékpiramis Abu-Szirben, melynek már csak a nyomai látszanak.
Noferirkaré piramisa
Eredeti nevén:
A ba-lélek piramisa
Noferirkaré,
V. dinasztia
Erősen romos kupac Abu-Szirben. Az eredetileg valódi piramis komplexuma valószínűleg nem lett kész, a felvezető utat és a völgytemplomot Neuszerré uzurpálta. Megtalálták a halotti templom levéltárát, ami fontos információkat nyújtott a piramiskomplexumról.
Hentkávesz királyné piramisa Noferirkaré ?,
V. dinasztia
Abu-szir mellett egy valódi piramist emeltek Hentkávesznek. Kérdéses, hogy ez a Hentkávesz azonos a gízai Hentkávesszel...
Hentkávesz királyné mellékpiramisa Noferirkaré ?,
V. dinasztia
Valódi mellékpiramis Abu-szir mellett. Csak a nyomai maradtak meg.
Sepszeszkaré piramisa Sepszeszkaré,
V. dinasztia
Ezt a piramist eddig még nem találták meg, létezése is bizonytalan.
Noferefré piramisa
Eredeti nevén:
Az isteni ba-lelkek piramisa
Rénoferef (Noferefré),
V. dinasztia
Ezt az alig megkezdett valódi piramist befejezetlensége ellenére felhasználták temetkezési helyként. Ez a piramis is Abu-Szirben található.
Neuszerré piramisa
Eredeti nevén:
Szilárdan megalapozott piramis
Neuszerré,
V. dinasztia
Erősen romos valódi piramis Abu-Szirben. Teljesen szokatlan a halotti templom elhelyezkedése, ami talán azzal magyarázható, hogy Neuszerré elbitorolta Noferirkaré völgytemplomát és felvezető útját.
Neuszerré mellékpiramisa Neuszerré,
V. dinasztia
Valódi mellékpiramis Abu-Szirben, melynek maradványai a főpiramis törmeléke alatt vannak.
Lepsius XXIV. Neuszerré ?,
V. dinasztia
Csak feltételezhető, hogy piramis. Neuszerré piramiskomplexumának déli szélén álló, rendkívül rossz állapotú építmény, feltételezhető, hogy Neuszerré királynői piramisa.
Lepsius XXV. Neuszerré ?,
V. dinasztia
Csak feltételezhető, hogy piramis. Neuszerré piramiskomplexumának déli szélén álló, rendkívül rossz állapotú építmény, feltételezhető, hogy Neuszerré királynői piramisa.
"Reegah-piramis" Neuszerré,
V. dinasztia
Nem piramis, de a XIX. században azt gondolták róla, innen ered az elnevezés. Neuszerré abu-gorábi naptemplomának benben-kövét hitték piramisnak. Az építmény elpusztult, romjai valóban hasonlítanak egy piramis maradványaira.
"Fejetlen piramis"
Eredeti nevén:
Isteni helyű piramis
Menkauhór?,
V. dinasztia
Menkauhór piramisáról annyit tudunk, hogy valahol Szakkara területén van, de pontos helye és állapota bizonytalan. Feltehetőleg azonos a Teti piramisától keletre található "Fejetlen piramis"-sal, más néven a Lepsius XXIX jelű piramissal.
Szentinel (Őrszem)
Eredeti nevén:
Szép piramis
Dzsedkaré Iszeszi,
V. dinasztia
Szakkara déli részén emelt, erősen romos valódi piramis. Nevét onnan kapta, hogy egy kiugró sziklanyúlványon őrködik Szakkara falu felett. Feltárója, Abdel Salam Hussein elhunyt, mielőtt dokumentálhatta volna a munkáját.
Dzsedkaré Iszeszi mellékpiramisa Dzsedkaré Iszeszi,
V. dinasztia
Valódi mellékpiramis Szakkara déli részén - sajnos nincsenek róla adataink.
Dzsedkaré Iszeszi királynői piramisa Dzsedkaré Iszeszi,
V. dinasztia
Valódi  királynői piramis Szakkara déli részén - sajnos nincsenek róla adataink.
Dzsedkaré Iszeszi királynői mellékpiramisa Dzsedkaré Iszeszi,
V. dinasztia
Valódi királynői mellékpiramis Szakkara déli részén - sajnos nincsenek róla adataink.
Unisz-piramis
Eredeti nevén:
Legszebb helyű piramis
Unisz,
V. dinasztia
Ez a valódi piramis Szakkara középső részén ma már csak alig felismerhető, hatalmas domb. Az első olyan piramis, ahol a piramis-szövegeket találni.
Unisz mellékpiramisa Unisz,
V. dinasztia
Valódi mellékpiramis Szakkara középső részén, amelyből mára csak egy alig észrevehető domb maradt.
Teti piramisa
Eredeti nevén:
Maradandó helyű piramis
Teti,
VI. dinasztia
Valódi piramis Szakkara északi részén, amely az igen agresszív kőfejtés hatására ma már erősen romos. Ebben a piramisban is megtalálhatók a piramis-szövegek.
Teti mellékpiramisa Teti,
VI. dinasztia
Nagyon romos valódi mellékpiramis Szakkara északi részén.
Huit (Kawit) piramisa Teti,
VI. dinasztia
Csaknem teljesen elpusztult kis királynői piramis, a Teti-piramistól távolabb észak-keletre, Ankhmahor masztabája mellett. Az első ásatások után nyoma veszett!
Iput piramisa Teti,
VI. dinasztia
Csaknem teljesen elpusztult kis királynői piramis, Huit piramisától észak-északkeletre. Eredetileg masztabának épült, I. Pepi alakíttatta át piramissá. Különlegessége, hogy nincs bejárata! A királynő maradványai és kanopusz-edényei is előkerültek.
I. Pepi piramisa
Eredeti nevén:
Tökéletes szépségű piramis
I. Pepi Meriré,
VI dinasztia
Csaknem teljesen elpusztult valódi piramis Szakkara déli részén. Ebből a piramisból sem hiányoznak a piramis-szövegek. Ez a piramis Memphisz "keresztapja" - ld. adatlap. Kialakítása a VI. dinasztia hagyományainak legjellegzetesebb példája - ld. e lap alján.
I. Pepi mellékpiramisa I. Pepi Meriré,
VI dinasztia
Ez az elpusztult valódi mellékpiramis a halotti templom részeként épült, a szokásos módon a piramistól keletre, annak déli sarkánál állt.
Nebwenet királyné mellékpiramisa I. Pepi Meriré,
VI dinasztia
A főpiramistól dél-délkeletre állt, teljesen elpusztult valódi mellékpiramis I. Pepi feleségének, Nebwenet királynénak épült.
Inenek (Inti) királyné mellékpiramisa I. Pepi Meriré,
VI dinasztia
A főpiramistól délre állt, teljesen elpusztult valódi mellékpiramis Inenek királynénak épült.
I. Pepi királynői mellékpiramisa I. Pepi Meriré,
VI dinasztia
A főpiramistól dél-délnyugatra állt,   teljesen elpusztult valódi mellékpiramis valószínűleg I. Pepi harmadik feleségének épült.
Merititisz királyné mellékpiramisa I. Pepi Meriré,
VI dinasztia
A feltáratlan, feltehetően valódi mellékpiramis I. Pepi feleségének és/vagy leányának, Merititisznek épült. A közelmúltban bukkantak a nyomára, tulajdonosát egy sztélétöredékről lehetett megállapítani.
I. Pepi királynői mellékpiramisa I. Pepi Meriré,
VI dinasztia
A feltáratlan,  feltehetően valódi mellékpiramis valószínűleg I. Pepi feleségének és/vagy leányának épült. Csak nemrégiben bukkantak a nyomára.
Merenré piramisa
Eredeti nevén:
Szépséges ragyogású piramis
Merenré,
VI. dinasztia
Ebben a Szakkara déli részén állt, ám szinte teljesen elpusztult valódi piramisban Maspero megtalálta Merenré fáraó múmiáját is (bár lehet, hogy ez későbbi betemetkezésből származik). A piramis-szövegek itt is megtalálhatók.
II. Pepi piramisa
Eredeti nevén:
Tökéletes életű piramis
II. Pepi,
VI. dinasztia
Szakkara déli részén, Merenré piramisa mellett északra álló, erősen romos valódi piramis, a legtovább uralkodó fáraó sírhelye. Piramis-szövegek ebben a piramisban is vannak.
II. Pepi mellékpiramisa II. Pepi,
VI. dinasztia
Szakkara déli részén álló, nagyon megrongálódott, kultikus célú  valódi mellékpiramis.
Udzsebten királyné piramisa II. Pepi,
VI. dinasztia
Szakkara déli részén álló, nagyon megrongálódott, királynői valódi mellékpiramis.
Udzsebten királyné mellékpiramisa II. Pepi,
VI. dinasztia
Szakkara déli részén álló, nagyon megrongálódott, valódi mellékpiramis.
(II.) Iput királynéi piramisa II. Pepi,
VI. dinasztia
Szakkara déli részén álló, nagyon megrongálódott, királynői valódi mellékpiramis. Elhelyezése rendhagyó.
(II.) Iput királynéi mellékpiramisa II. Pepi,
VI. dinasztia
Szakkara déli részén álló, nagyon megrongálódott, valódi mellékpiramis.
Néith királyné piramisa II. Pepi,
VI. dinasztia
Szakkara déli részén álló, nagyon megrongálódott, királynői valódi mellékpiramis. Elhelyezése rendhagyó. A piramis mellett 16 hajómodellt találtak.
Néith királyné mellékpiramisa II. Pepi,
VI. dinasztia
Szakkara déli részén álló, nagyon megrongálódott, valódi mellékpiramis.
Noferkaré piramisa
Eredeti nevén:
Örök életű piramis
Noferkaré,
VIII. dinasztia (?)
Feltehetőleg Szakkarában lévő, ám ismeretlen helyű piramis. Létezéséről szövegek, utalások alapján tudunk.
Ibi piramisa Ibi,
VIII. dinasztia
Szinte teljesen elpusztult, valószínűleg befejezetlen valódi piramis Szakkara déli részén. Kamrájában piramis-szövegek találhatók.
Merikaré piramisa
Eredeti nevén:
Virágzó helyű piramis
Merikaré,
VIII. dinasztia
Szakkara északi részén álló, nagyon erősen romos valódi piramis. Egyenlőre feltáratlan.
Darai piramis Hui (?),
első átmeneti kor
Nagy méretű, nagyrészt elpusztult, talán befejezetlen valódi piramis Dara mellett, Asziuttól északra. Nagyon kevés adat van róla.
Iti piramisa
Eredeti nevén:
A ba-lelkek piramisa
Iti,
első átmeneti kor
Csak utalásokból ismert valódi piramis

Jellegzetes VI. dinasztia-kori piramis-komplexum vázlata
A VI. dinasztiára jellemző piramis-komplexum.
A grafika méretarányos séma,
elrendezésében leginkább I. Pepi
piramisát és halotti épületeit közelíti meg.
(Legnagyobb eltérés a halotti templom
arányaiban van.)
Ugyanez a rekonstrukció QuickTime
VRML-ként (virtuális valóság)
letölthető itt. (csak 36kb!)
- HoremWeb számítógépes grafikája

____

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére