Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem
Ásatás

Az Egyiptomi Régészeti Hivatal a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetemnek és személy szerint dr. Vanek Zsuzsanna egyiptológus régésznek ásatásra ajánlotta fel

1. a Nílus Deltájában Kom Truga (Truga dombja) nevű teljesen feltáratlan területet,

2. és egy sírt Felső-Egyiptomban, a thébai Nyugati Parton, a Királyok Völgyébe vezető út közelében, szemben a Carter House-zal, (amelyben Howard Carter, a Tut Ankh Amon sír felfedezője lakott). A TT 344-es számú sírról annyit lehet tudni, hogy Ramesszida kori, tulajdonosa pedig az a PI AY, aki Amon Ré Csordáinak Felügyelője a déli városban, I. Amenhotep Csordáinak Írnoka.

A hivatalos formaságok elintézését és a szükséges anyagi feltételek megteremtését követően a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem dr. Vanek Zsuzsanna vezetésével haladéktalanul megkezdi az ásatásokat.

A két ásatás beindításának költségeinél az alábbiakat kell figyelembe venni:

 • mindkét ásatás koncessziójának elnyeréséhez kauciót kell letenni

 • a Deltában jóval nehezebb körülmények vannak: talajvíz, lerakódott és kötöttebb rétegek, drágább ásatási költségek

 • az előírásoknak megfelelő számú helyi dolgozót (minimum 6-12 munkást, vagy 30-40 főt), munkafelügyelőt, inspektort, stb. kell fogadni, akiknek a Régészeti Hivatal által meghatározott juttatást kell fizetni

 • a TT 344-es sírnak nincs ajtaja (bejáratát ideiglenesen befalazták), ezért először is csináltatni kell egy vasajtót kerettel, valamint egy pallót, a sír bejárata előtt lévő akna áthidalására.

 • fatetőt kell építtetni a sír bejárata fölé lejáróval, az omlásveszély miatt fagerendázatot kell kiépíttetni és egy raktárhelyiséget a közelben, zárral és polcokkal

 • ládák a raktározáshoz, speciális csomagolóanyagok,

 • kötélzet, létrák,

 • vegyszerek, tisztítószerek, mosogatótálak, vödrök,

 • a világításhoz szükségünk lesz legalább 2 aggregátorra, villanyvezetékre, világítótestekre, halogén lámpákra,

 • sátrak, asztalok, székek,

 • ásók, lapátok, fejszék, kalapács, stb. szerszámos készletekre.

 • irodaszerek, laptop, fénymásoló, fax, stb.

Mindent egybevetve, hozzávetőleg 150-180 tételből álló felszerelést kell magunkkal vinni.

Az ásatás, restaurálás, tisztítás költségeit a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem nem tudja egyedül előteremteni.

Barátaink, tanítványaink, útitársaink, könyveinket és tudományos munkásságunkat ismerők és elismerők, valamint - a céljainkkal egyetértő - támogatók segítségét kérjük, hogy a magyar egyiptológia hírnevének elmélyítésére segítsék az ásatások megkezdését!

Az alábbi utakon, módokon támogathatnak minket:

 1. A Szikomor Alapítványnak juttatott pénzösszegekkel, valamint adójuk
    1%-ával (a szükséges adatok: Szikomor Alapítvány, adószám:
  19651903-2-43),

 2. A Horus Alapítványnak juttatott pénzösszegekkel, valamint adójuk 1%-ával (a szükséges adatok: Horus Alapítvány, bankszámlaszám: KH 10201006-50132953, adószám: 18958111-1-20),

 3. A Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolának adott szakképzési támogatással,

 4. A Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem BT-vel kötött reklám-  szerződéssel,

 5. Természetben, azaz az ásatás megkezdéséhez szükséges anyagok adományozásával vagy megvásárlásával

 6. Pénzadománnyal

 7. Szponzori szerződés megkötésével

 8. ...és minden egyéb módon, amire nekünk egyelőre ötletünk sincs!

Minden ötletet, segítséget, támogatást adományt nagy örömmel fogadunk. Az ásatásról megjelentetett kiadványainkban és a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem által kiadott könyvekben minden támogatónk nevét leírjuk!

Köszönettel:

dr. Vanek Zsuzsanna
egyiptológus, régész
az ásatás vezetője
T: +36 (70) 275-97-32
dr. Pécsi Ágnes
egyiptológus, tanár
a kutatási program igazgatója
T/F: +36 (1) 357-51-64

C 2002 Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem - http://vambery.szabadegyetem.net

A KEMET = Az Ókori Egyiptom honlap szerkesztői ezúton is gratulálnak dr. Vanek Zsuzsannának
és a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetemnek a nagyszerű elismeréshez és a csodálatos lehetőséghez!
Egyúttal mi is arra kérünk: ha teheted, segíts!